• Hải Khánh

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội

Logo: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội
Tên website: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội - http://www.hus.edu.vn -
Thông tin mô tả: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên ra đời là sự tiếp nối, kế thừa và phát huy truyền thống hơn 40 năm của trường Đại học Tổng hợp Hà Nội - nơi đã đào tạo nên nhiều nhân tài, nhiều nhà khoa học ưu tú và danh tiếng cho đất nước
Ngày đăng ký: Sat, 06 Mar 2010 09:35:53 GMT
 
Sửa thông tin