• Hải Khánh

Trung tâm Đào tạo từ xa - Đại học Huế

Logo: Trung tâm Đào tạo từ xa - Đại học Huế
Tên website: Trung tâm Đào tạo từ xa - Đại học Huế - http://www.huecdt.edu.vn -
Thông tin mô tả: Đào tạo đa ngành, đào tạo dài hạn hoặc ngắn hạn trọn khoá để cấp bằng cử nhân Đại học cho giáo viên Trung học Cơ sở, giáo viên tiểu học, cán bộ, nhân dân có nhu cầu học tập trong xã hội, thực hiện chiến lược Xã hội hoá giáo dục, nâng cao dân trí đã được Luật Giáo dục, Nghị quyết Trung ương quy định, thực hiện nhiệm vụ của ngành Giáo dục - Đào tạo
Ngày đăng ký: Sat, 06 Mar 2010 09:19:46 GMT
 
Sửa thông tin