• Hải Khánh

Sở thương mại Thành phố Hồ Chí Minh

Logo: Sở thương mại Thành phố Hồ Chí Minh
Tên website: Sở thương mại Thành phố Hồ Chí Minh - http://www.trade.hochiminhcity.gov.vn/ -
Thông tin mô tả: Thông tin thương mại, văn phòng đại diện, chợ, siêu thị và các thông tin khác...
Ngày đăng ký: Thu, 11 Mar 2010 11:47:51 GMT
 
Sửa thông tin