• Hải Khánh

Thông tấn xã Việt Nam: Báo ảnh Việt Nam

Logo: Thông tấn xã Việt Nam: Báo ảnh Việt Nam
Tên website: Thông tấn xã Việt Nam: Báo ảnh Việt Nam - http://vietnam.vnagency.com.vn -
Thông tin mô tả: Ra số đầu tiên ngày 15/10/1954, với nhiệm vụ thông tin đối ngoại. Báo ảnh Việt Nam đến với bạn đọc bằng những nội dung phong phú về đất nước..
Ngày đăng ký: Thu, 11 Mar 2010 11:35:45 GMT
 
Sửa thông tin