• Hải Khánh

Công ty TNHH Tư vấn nguồn nhân lực VN

Logo: Công ty TNHH Tư vấn nguồn nhân lực VN
Tên website: Công ty TNHH Tư vấn nguồn nhân lực VN - http://vntrade.info -
Thông tin mô tả: Công ty TNHH Tư vấn nguồn nhân lực Việt Nam (H.R.C CO., LTD) được thành lập năm 2005 với đội ngũ chuyên gia trong nhiều lĩnh vực, là một công ty trẻ đang và sẽ tiếp tục khai thác mọi thành tựu và công
Ngày đăng ký: Wed, 10 Mar 2010 14:18:24 GMT
 
Sửa thông tin