• Hải Khánh

HDD, RAM, LCD, Mainboard, DVD-RW, Upgr

Logo: HDD, RAM, LCD, Mainboard, DVD-RW, Upgr
Tên website: HDD, RAM, LCD, Mainboard, DVD-RW, Upgr - http://autoguarantees.com -
Thông tin mô tả: Sửa nhanh: CPU, HDD, RAM, LCD, Mainboard, DVD-RW, Upgrade Bios, tẩy Bad sector, thay Chipset, thay tụ, thay pin CMOS, kỹ thuật làm tăng tốc độ của máy tính mà vẫn bảo đảm an toàn độ bền thiết bị.
Ngày đăng ký: Tue, 09 Mar 2010 14:00:25 GMT
 
Sửa thông tin