• Hải Khánh

Phục hồi tập tin bị xóa, HDD bị Format.

Logo: Phục hồi tập tin bị xóa, HDD bị Format.
Tên website: Phục hồi tập tin bị xóa, HDD bị Format. - http://i-tcare.com -
Thông tin mô tả: Phục hồi tập tin bị xóa, HDD bị Format, bad sector, Ghost đè lên partion cũ, do một bên thứ 3 xóa file khi đang Share full control, phục hồi email, address book, phục hồi trạng thái hệ điều hành
Ngày đăng ký: Tue, 09 Mar 2010 14:00:03 GMT
 
Sửa thông tin