• Hải Khánh

THPT Đào Duy Từ Thanh Hóa

Logo: THPT Đào Duy Từ Thanh Hóa
Tên website: THPT Đào Duy Từ Thanh Hóa - http://www.daoduytu.com -
Thông tin mô tả: THPT Đào Duy Từ(1931) là trường THPT có lịch sử và có thành tích lâu đời nhất tỉnh Thanh.
Ngày đăng ký: Tue, 09 Mar 2010 09:41:17 GMT
 
Sửa thông tin