• Hải Khánh

Trường PTTH Kon Tum Online

Logo: Trường PTTH Kon Tum Online
Tên website: Trường PTTH Kon Tum Online - http://ptthkontum.biz -
Thông tin mô tả: Đây là website của trường PTTH Kon Tum Do những học sinh cũ của trường thực hiện.Nhằm mục đích để những học sinh của trường có nơi để giao lưu học hỏi.Và làm quên với tất cả các bạn trên mọi
Ngày đăng ký: Tue, 09 Mar 2010 09:35:57 GMT
 
Sửa thông tin