• Hải Khánh

Giảng dạy trực tuyến

Logo: Giảng dạy trực tuyến
Tên website: Giảng dạy trực tuyến - http://www.giangdaytructuyen.com -
Thông tin mô tả: Website cung cấp các bài học Anh ngữ qua tình huống bằng video và chia sẻ các tài nguyên trên mạng Internet. Truyện đọc song ngữ, luyện thi IELTS, kỹ năng học
Ngày đăng ký: Tue, 09 Mar 2010 08:59:29 GMT
 
Sửa thông tin