• Hanoi Elite hotel
Không có chiếc áo, sao gọi thầy tu?
Hơn 10 năm nay, cùng với việc gia nhập thị trường của các công ty đa quốc gia, văn hóa ẩm thực đã có những thay đổi lớn. Góp phần tạo nên những thay đổi đó là… bao bì sản phẩm. Cùng với chất lượng, sự sáng tạo trong thiết kế bao bì của VietMac, đã giúp đem lại thành công ban đầu cho sản phẩm nàyTuy chưa được nâng tầm thành trà đạo như n...
Danh tiếng trong xây dựng thương hiệu
Trong kinh doanh, mỗi công ty đều có điểm nổi bật riêng và những người tiếp xúc với bạn sẽ đánh giá công ty theo cách riêng của họ ngay cả việc họ chưa hợp tác làm ăn với bạn lần nào.Thách thức ở đây là làm sao giữ được điểm nổi bật của bạn để tất cả mọi người đều có cách nhìn hoàn toàn tích cực. Đó là lý do tại sao ...
[X] Close
Sao nhí